Naar een veilige leeromgeving

Om te komen tot leermomenten, is een veilige leeromgeving onontbeerlijk. Heldere afspraken dragen bij aan zo’n leeromgeving. Daarom maken we bij 2SUPPORT altijd een aantal afspraken met deelnemers. Deze afspraken worden in overleg met de begeleiders overeengekomen. Hierbij enkele voorbeelden.

  • Respectvol zijn naar elkaar en zorgen voor een veilige leeromgeving.
  • Eerlijk je ervaringen delen en openstaan voor inzichten van anderen.
  • Geef zelf je grenzen aan, ‘geen zin’ is geen optie, maar we verplichten niets

Over deze basisafspraken lees je meer in de digitale bijlage (PDF)

Tussen uitdaging en paniek

Bij 2SUPPORT werken we met sport, adventure en survival. Daarbij dagen we mensen op allerlei manieren uit om hun grenzen te verleggen en nieuwe dingen te leren. Je kunt alleen iets nieuws leren als je verder durft te gaan dan datgene waarmee je al vertrouwd bent.

comfort zone

Bij 2SUPPORT dagen we mensen uit om uit hun ‘comfort zone’ te stappen. Als je in de ‘challenge zone’ komt, biedt dat optimale kansen om te leren. Daar zijn echter wel grenzen aan. We willen voorkomen dat mensen in een situatie komen waarin ze zich geen raad meer weten en de situatie niet overzien: in de ‘panic zone’ kan je niet leren. Bij 2SUPPORT streven we naar een optimale mix van uitdaging en veiligheid, die is afgestemd op de mensen waar we mee werken.