Ruime ervaring in het werken met mensen

We hebben ervaring met allerlei mensen. Hieronder treft u voorbeelden van projecten die 2SUPPORT heeft vormgegeven.

Albeda college: leren omgaan met autoriteit

Het Albeda College verzorgt middelbaar beroepsonderwijs in de regio Rotterdam. De afdeling Voorwerk richt zich op jongeren die zijn vast gelopen in de maatschappij. Omdat veel van deze jongeren een afkeer van autoriteit hebben, is er ruim tijd genomen voor de kennismaking. Bij de activiteiten is er bewust voor gekozen deze jongeren niet te benaderen als een autoriteit, maar hen te bewegen zelf keuzes te laten maken over het al dan niet aangaan van uitdagingen.

Stichting RIBW: doorbreken van isolement

Stichting RIBW begeleidt mensen met psychische beperkingen. Voor deze stichting voerde 2SUPPORT een langlopen traject uit: elke week sportactiviteiten en daarnaast enkele outdoorweekenden. Zo doorbraken we het sociaal isolement van de deelnemers en verbeterden we hun conditie.

Scholengemeenschap ISW: samenwerken en respect opbrengen

Scholengemeenschap ISW verzorgt allerlei vormen van voortgezet onderwijs. Voor ruim honderd leerlingen die wat extra ondersteuning nodig hebben, heeft 2SUPPORT een sportdag georganiseerd. De activiteiten stonden in het teken van kennismaken, samenwerken en respect hebben. Dit kreeg vorm in activiteiten als krat stapelen, een ontsnappingsopdracht, het reuzenspinnenweb en een touwparcours.

Stichting De Bruggen: teambuilding met jongeren

Stichting De Bruggen biedt onderdak aan verstandelijk beperkte jongeren met gedragsproblemen. 2SUPPORT verzorgde een middag waarin de jongeren zichzelf en elkaar beter leerden kennen. Daarnaast groeide hun zelfvertrouwen. De speleotunnel en een survivalrun waren onderdeel van deze dag. Iedereen deed mee op zijn eigen niveau.

Dienst Justitiele Inrichtingen: klimcursus voor gedetineerden

Voor de Dienst Justitiele Inrichtingen van Ministerie van Justitie organiseerde 2SUPPORT een klimproject. Tijdens dit project leerden gedetineerden allereerst wat over materiaalgebruik en klimtheorie. Vervolgens konden de deelnemers klimmen over verschillende klimroutes.